Ενημερωτικό σημείωμα για Διοικητικό Συμβούλιο ΔΣΛ – 10.05.2016 (ορθή επανάληψη)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα, 10 Μαΐου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ συνήλθε εν απαρτία σε τακτική συνεδρίαση σήμερα 10 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

  1. Ενημερώθηκε ενδελεχώς από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Κατσαρό για τις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στις 06-05-2016 την απόφαση της οποίας για παράταση της αποχής δικηγόρων έως και 14.05.2016 επικύρωσε ομόφωνα.
  2. Ενημερώθηκε για τις ύστατες προσπάθειες των συλλογικών οργάνων του κλάδου στο Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση  του Ασφαλιστικού – Φορολογικού με σκοπό την ψήφιση βελτιωτικών τροπολογιών που δεν ευοδώθηκαν. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του για την κατάσταση που έχει πλέον δημιουργηθεί και την περαιτέρω στάση του δικηγορικού σώματος.
  3. Ο πρόεδρος του ΔΣΛ ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλία σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή άλλης ευνοϊκής ρύθμισης του φλέγοντος θέματος που θα ανακύψει τον Ιούνιο.
  4. Ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας το συντομότερο δυνατόν κατά τις σχετικές προβλέψεις του νόμου (άρθρο 98 παρ. 2 Κώδικα Δικηγόρων), ήτοι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 1μμ, με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ». 
  5. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση δελτίου τύπου αποδοκιμασίας της πολιτικής συμπεριφοράς και στάσης του συναδέλφου Βουλευτή κ. Β. Κόκκαλη που συνιστά εμπαιγμό απέναντι στους δικηγόρους, με συγκεκριμένο σκεπτικό: Τις επανειλημμένες μεγαλόστομες προηγούμενες δηλώσεις και διαβεβαιώσεις του για καταψήφιση του Ασφαλιστικού, τις οποίες διέψευσε πανηγυρικώς, και τις κοινοβουλευτικές του προκλήσεις, δηλαδή την αποστροφή του κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής περί «μικροαδικιών σε βάρος των δικηγόρων», και την κατάθεση τροπολογίας στο ίδιο νομοσχέδιο, όχι για τα φλέγοντα ζητήματα των συναδέλφων του, αλλά για το παραλιακό μέτωπο της Αττικής…

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ