Έκτακτη σύγκληση Ολομέλειας – Πέμπτη 12.04.2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 9.5.2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 12 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

1)   Ασφαλιστικό – εξελίξεις – αποτίμηση  

2) Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής   Δικονομίας, από 1.1.2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ