Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 26.04.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                  Λάρισα 26 Απριλίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 258

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  26 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση επί των εργασιών της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση 23-04-2016 για το Ασφαλιστικό – Αποχή. Επικύρωση απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ