Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 18.04.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                       Λάρισα 18 Απριλίου 2016
                                       Αριθμ. πρωτ. 233  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου, για τις εργασίες της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στις 14-04-2016. Επικύρωση απόφασης

2.Διαγωνισμός για πλήρωση κενών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Λάρισας και Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Ορισμός μέλους για την συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής.

3. Στελέχωση Νομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων με πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής-Ορισμός Δικηγόρων για τη συγκρότηση Επιτροπής.

4.Πρόταση περί απαλλαγής της ετήσιας εισφοράς προς τον Δ.Σ.Λ. για το έτος 2016. Εισηγητής: Γιάννης Γιαγλάρας, Σύμβουλος.

5.Διανομή μερίσματος ειδικής εισφοράς. Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας.

6. Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ