Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 04.04.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                  Λάρισα 04 Απρ 2016

                                                  Αριθμ. πρωτ. 175

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  04 Απριλιου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση επι των εργασιών και της απόφασης της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στη συνεδρίαση της 29-03-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή. Επικύρωση απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ