Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Εφετείου Λάρισας – Α” Εξεταστική Περίοδος 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
   ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016.

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, (Κούμα αρ. 28 – τηλ. 2410-287508 – FAX 2410-550645 – email: larissa@ifa.gr)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΩΡΑ 16:00 – 18:00 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΩΡΑ 10:00 – 12:00 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΡΑ 14:00 – 16:00 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΩΡΑ 10:00 – 12:00 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΡΑ 14:00 – 16:00 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Λάρισα 19 Απριλίου 2016
Η Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων
του Εφετείου Λάρισας
1. Δήμητρα Παπαχρήστου
Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας
2. Στυλιανή Σωτηροπούλου
    Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας
3. Κυριακή Καϊσίδου
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ. Πρωτοδικείου Λάρισας
4. Τρύφων Τσάτσαρος
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Λάρισας
 
Συνημμένα αρχεία:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2016Α
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2016Α (26 kB)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    Α 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α 2016 (31 kB)