Επιστολή ΔΣΛ προς Υποθηκοφύλακα Ελασσόνας για έρευνες από μη δικηγόρους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Λάρισα, 18 Απριλίου 2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                                     Αριθμ. πρωτ. 225
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Ταχ. Δ/νση:Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας
Δευκαλίωνος 18 & Πατρόκλου
Τ.Θ. 1004 – 41 000 Λάρισα
Πληροφορίες: Αντ. Δέλκος
Τηλ:2410532037
FAX:2410532042
E-mail:dslar@dslar.gr
 
ΠΡΟΣ:         Υποθηκοφυλακείο Ελασσόνας,
κ. Υποθηκοφύλακα

Θέμα: «Διεξαγωγή ερευνών στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ελασσόνας»

Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο 36 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)  ορίζεται ότι: «1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ή -οποιασδήποτε άλλης χώρας -, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα όργανα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια….. 

2.   Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων».

Επίσης στο άρθρο 73 § 1του ίδιουΚώδικα ορίζεται ότι: «1. Για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και στη σύνταξη της σχετικής έκθεσης του αγοραστή ή του πωλητή, καθώς και για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών ή κατασχέσεων, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία».

Εκ του συνδυασμού των ως άνω διατάξεων προκύπτει, ότι οι  δικηγόροι έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να προβαίνουν στη έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων, με εξαίρεση τους δικαστικούς  επιμελητές (για συγκεκριμένες πράξεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 § 2 του Ν. 2318/1995 (Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών). Αυτές ακριβώς οι παραδοχές υιοθετήθηκαν και από τη νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, υπό το καθεστώς και του προϊσχύσαντος Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων).

Περιήλθε σε γνώση μας, μετά από καταγγελίες συναδέλφων και όχι μόνο, ότι τον τελευταίο καιρό στο Υποθηκοφυλακείο Ελασσόνας και εξαιτίας της διαδικασίας της κτηματογράφησης,  διενεργούν ελέγχους στα σχετικά βιβλία, όχι μόνο δικηγόροι και δικαστικοί επιμελητές, αλλά και άλλοι επαγγελματίες (μηχανικοί, λογιστές), κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου. Περαιτέρω οι παράνομες ενέργειες των ανωτέρω προσώπων δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα της διαδικασίας ελέγχου και ταυτόχρονα μειώνουν την ασφάλεια των συναλλαγών.

Κατόπιν αυτών και στα πλαίσια της μέχρι τούδε άριστης συνεργασίας μας, σας καλούμε, όπως απαγορεύσετε άμεσα την διενέργεια ελέγχου στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Ελασσόνας, σε οποιονδήποτε δεν έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ή του  δικαστικού επιμελητή.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ