Ανάρτηση πίνακα νέων δικασίμων υποθέσεων Ν.3869/2010

Αναρτήθηκαν στον κλειστό τομέα του ιστοτόπου μας οι πίνακες νέων δικασίμων των υποθέσεων Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα) μετά τον πρόσφατο επαναπροσδιορισμό τους από το Ειρηνοδικείο Λάρισας.