Πρόσκληση Συντονιστικής Επιτροπής – 15.03.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 11.3.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:

– Ενημέρωση

– Ασφαλιστικό – εξελίξεις    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ