Πρόσκληση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος – 29.03.2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 24.3.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 17.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα :

1)  Ενημέρωση

2)  Ασφαλιστικό – εξελίξεις

3)  Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ