Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 28.03.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                   Λάρισα 28 Μαρ. 2016
Αριθμ. πρωτ. 152  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  28 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση επί των εργασιών και της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στη συνεδρίαση της 24-03-2016 για το Ασφαλιστικό – Αποχή. Επικύρωση απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ