Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 16.03.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                  Λάρισα 16 Μαρτίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 142

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  16 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ:

1.Ενημέρωση επι των εργασιών και της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 15-03-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή. Επικύρωση απόφασης.

2.Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης για το Ασφαλιστικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ