Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 10.03.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                                       Λάρισα 9 Μαρτίου 2016
Αριθμ. πρωτ. 135.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ

Καλείστε να προσέλθετε στις 10 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

  1. Ανακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Ενημέρωση για την πρόοδο έργου ηλεκτρονικής έκδοσης γραμματίων προείσπραξης (μέσω portal.olomeleia.gr και Eurobank). Εισηγητής: Αντώνης Γραβάνης, Γ.Γραμματέας.
  3. Επαναδιορισμός δικηγόρου. Εισηγητής: Αστέριος Λιάπης, Σύμβουλος.
  4. Μειώσεις δαπανών Δ.Σ.Λ. Εισηγητής: Αστέριος Λιάπης, Σύμβουλος.
  5. Αντιποίηση δικηγορίας από φυσικό πρόσωπο. Εισηγητής: Γιάννης Γιαγλάρας, Σύμβουλος.
  6. Υπηρεσιακά Θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ