Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής – Σάββατο 13.02.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 11.2.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 13 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:

Ασφαλιστικό: αξιολόγηση και προτάσεις  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ