Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής – 19.02.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προς
Τους κ.κ. Προέδρους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την Παρασκευή 19 Φεβρουάριου 2016 και ώρα 14.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:

«Ασφαλιστικό – εξελίξεις»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ