Πρόσκληση Συντονιστικής 05.02.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 4.2.2016

 Προς τους κ.κ. Προέδρους

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 5 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 (κατόπιν υποβολής αιτήματος διαφόρων συναδέλφων), στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:

 Ασφαλιστικό: αξιολόγηση και προτάσεις  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ