Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Ολομέλειας – 02.03.2016

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 26.2.2016

Προς
τους κ.κ. Προέδρους
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 2 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέματα:

  • Ενημέρωση για την αναλογιστική μελέτη (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ)
  • Εξελίξεις στο ασφαλιστικό
  • Στάση του σώματος κατόπιν εφαρμογής του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από 1.1.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ