Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη ΔιοικητικούΣυμβουλίου ΔΣΛ – 08.02.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                  Λάρισα 08 Φεβ. 2016
                                           Αριθμ. πρωτ. 58

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  08 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ :

Ενημέρωση επι των εργασιών και της απόφασης της Συντονιστικής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 05-02-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή-Επικύρωση απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ