Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 22 Φεβ. 2016
Αριθμ. πρωτ. 98

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω ΘΕΜΑ:
Ενημέρωση επι των εργασιών και της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 19-02-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή. Επικύρωση απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ