Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 29.02.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                  Λάρισα, 29 Φεβ. 2016
Αριθμ. πρωτ. 125

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση επί των εργασιών και της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 25-02-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή. Επικύρωση απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ