Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 18.02.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                        Λάρισα 17 Φεβρουαρίου 2016
                                        Αριθμ. πρωτ. 90.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 18 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Ανακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου.

2. Απολογισμός έτους 2015.

Εισηγητής: Γ. Νασιακόπουλος, Ταμίας ΔΣ.

3. Υπηρεσιακά θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ