Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 01.02.2016

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
              Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                  Λάρισα 01 Φεβ. 2016
                                                 Αριθμ. πρωτ.  51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  01 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1.Ενημέρωση επι των εργασιών και της απόφασης της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 30-01-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή.

2. Οργάνωση συμμετοχής του ΔΣΛ στη πανελλαδική κινητοποίηση της 04-02-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ