Πρόγραμμα συνεδριάσεων Επιτροπής Αδειών ΔΣΛ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισας, 08.02.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα Επιτροπής Αδειών

Για τη διευκόλυνση του έργου της και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων συναδέλφων, υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Αδειών του ΔΣΛ συνέρχεται καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου αποκλειστικά δύο φορές, και συγκεκριμένα:

ΠΡΩΙ από 8:15πμ ως 8:45πμ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ από 1:00μμ ως 1:30μμ

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι συνάδελφοι να καταθέτουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους.