Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής – 09.01.2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7.1.2016

Προς τους κ.κ. Προέδρους,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 9 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:

Ασφαλιστικό και λοιπά εκκρεμή ζητήματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ