Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 19.01.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                   Λάρισα 19 Ιαν. 2016
Αριθμ. πρωτ. 24

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  19 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1.Ενημέρωση επι των εργασιών και της απόφασης της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 14-01-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή.

2. Ενημέρωση ΛΕΔΕ- επι της διαδικασίας της μείωσης της τακτικής συνδρομής του μέλους μετά την εφαρμογή από 01-09-2015 εισφοράς υπέρ ΛΕΔΕ.

3. Έναρξη διαδικασίας υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου σε περιοχές Ν.Λάρισας- Προάσπιση δικηγορικής ύλης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ