Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 11.01.2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

                                                   Λάρισα 11 Ιαν. 2016
Αριθμ. πρωτ. 15

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε σήμερα  11 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα έκτακτη συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1.Ενημέρωση επί των εργασιών και της απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων στη συνεδρίαση της 09-01-2016 για το Ασφαλιστικό –αποχή. Επικύρωση απόφασης.

2.Οργάνωση αποχής ΔΣΛ.

3.Οργάνωση μετάβασης –συμμετοχής μελών ΔΣΛ στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 14-01-2016.

4.Προτάσεις για κοινές δράσεις με επιστημονικούς φορείς-ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους άλλων κλάδων στη Λάρισα.

5. Σύγκληση ΓΣ του ΔΣΛ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ