Ενημέρωση για την επιδότηση συνδρομής μελών ΛΕΔΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα 25 Ιανουαρίου  2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Επιδότηση συνδρομής μελών ΛΕΔΕ

Ανακοινώνεται και με την παρούσα, ότι τα μέλη του ΛΕΔΕ  μπορούν να ενημερωθούν από τη γραμματεία του ΔΣΛ για το ύψος της μειωμένης συνδρομής τους  (3η δόση 01-09-2015 ως 31-12-2015), ύστερα από την επιδότηση αυτής με εισφορά (πόρο) υπέρ του φορέα.

Το ύψος των καταβλητέων μέχρι 31-01-2016 ποσών εκ μέρους των δικηγόρων της Λάρισας, αναλόγως της συνεισφοράς τους στον πόρο, κυμαίνονται από μηδέν (0) ευρώ έως και 63 ευρώ, αντί των 136 ευρώ που είναι η πλήρης τετραμηνιαία δόση της τακτικής συνδρομής.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι με απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης του φορέα, μεταξύ των άλλων, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε νέα μέλη δικηγόρους που ορκίστηκαν από 01-01-2011 και εντεύθεν, με ειδικά προνόμια (με πλήρη παροχή ενισχύσεων, χωρίς συνδρομή εγγραφής, χωρίς καταβολή τακτικής συνδρομής για τρία χρόνια) καθώς επίσης και η πληρωμή οφειλών με διακανονισμό χαμηλών μηνιαίων δόσεων (βλ. www.lede.gr), προκειμένου oκάθε συνάδελφος να έχει πρόσβαση στο πακέτο παροχών – ενισχύσεων του ΛΕΔΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ Σ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ