Αποχή Δικηγόρων Λάρισας – Συμμετοχή ΔΣΛ στο πανδικηγορικό συλλαλητήριο – Περιφρούρηση αποχής

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 Λάρισα, 11 Ιανουαρίου 2016

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
(ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ) ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΛ που συνήλθε εκτάκτως τη Δευτέρα 11.01.2016 αναγνώρισε ομόφωνα την πρωτοφανή απειλή που συνιστά για την ίδια την υπόσταση και επιβίωση του δικηγορικού κλάδου (καθώς και όλων των ελευθέρων επαγγελματιών) το προσχέδιο ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που διέρρευσε πρόσφατα και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 • Επικύρωσε την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής από 09.01.2016 περί αποχής δικηγόρων την 12, 13 και 14 Ιανουαρίου 2016 καθώς και την εισήγησή της προς την Ολομέλεια για καθολική αποχή αόριστης διάρκειας.
 • Επικύρωσε εκ των προτέρων την απόφαση που θα λάβει η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για περαιτέρω κινητοποιήσεις.
 • Ο ΔΣΛ θα συμμετάσχει δυναμικά στο πανδικηγορικό συλλαλητήριο που θα λάβει χώρα στην Αθήνα και για το σκοπό αυτό οργανώνει δωρεάν μετάβαση των μελών του με λεωφορεία την Πέμπτη 14.01.2016, ημέρα κατά την οποία τα γραφεία του ΔΣΛ αλλά και των δικηγόρων της Λάρισας θα παραμείνουν κλειστά.
 • Την έναρξη κοινών δράσεων με άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και εργατικούς-αγροτικούς φορείς, καθώς και την κοινοποίηση του προβλήματος σε κάθε αρμόδιο τοπικό φορέα.
 • Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΔΣΛ.

Το πανελλαδικό αυστηρό πλαίσιο χορήγησης αδειών για την τριήμερη αποχή από 12.01.2016 ως 14.01.2016, έχει ως εξής:

 • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
 • Παραγραφές – προθεσμίες
 • Αναστολές πλειστηριασμών
 • Αιτήσεις προσωρινών διαταγών (εξαιρούνται οι υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοικυριών)
 • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
 • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Περιφρούρηση Αποχής

Ο ΔΣΛ θα αποστείλει επιστολές στους διευθύνοντες τα δικαστήρια και τους προϊσταμένους γραμματείας των δικαστηρίων της πόλης και του νομού. Κατά τη διάρκεια της αποχής, ο ΔΣΛ θα μεριμνά για την περιφρούρησή της στα δικαστήρια της πόλης, στα υποθηκοφυλακεία του Νομού, καθώς και σε κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται σε όλους τους συναδέλφους ότι:

 • Απαγορεύεται η υπογραφή και κατάθεση δικογράφων (συντεταγμένων από δικηγόρο) μόνο από τον εκάστοτε εντολέα (προς αποφυγή έκδοσης των σχετικών γραμματίων προείσπραξης).
 • Η αποχή καλύπτει και εξώδικες πράξεις, όπως η σύνταξη εξωδίκων εγγράφων, επιταγών προς πληρωμή ή εκτέλεση κ.ο.κ.

Επιτροπή Αδειών ΔΣΛ 

Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αδειών του ΔΣΛ, ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της αποχής διαρκείας, η επιτροπή συνέρχεται δύο (2) φορές καθημερινά και κατά τις ώρες 8:30 πμ – 9πμ και 1μμ – 1:30μμ. Κατόπιν τούτου, παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι όπως προσκομίζουν εγκαίρως τις αιτήσεις αδειών στη γραμματεία του ΔΣΛ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ            ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ