Πρόσκληση Συντονιστικής Επιτροπής – 18.12.2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Αθήνα, 17.12.2015

Προς τους κ.κ. Προέδρους,

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ., όπως αποφασίστηκε από την Ολομέλεια κατά τη συνεδρίασή της στις 5.12.2015, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με θέμα:

Προβληματισμοί και προτάσεις ενόψει της εφαρμογής του ΚΠολΔ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ