Πρόσκληση μελών Γενικής Συνέλευσης ΛΕΔΕ – 19.12.2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-8822076  ΦΑΞ 210-8822914

                                                                      Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 2193

Προς

Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων μελών του ΛΕΔΕ, Πρόεδρο της Ενωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων,Πρόεδρο υπαλλήλων Δικηγορικων Συλλόγων Επαρχιών.                                

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την αριθ. 273/2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προσκαλέσει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 19η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 πμ, προκειμένου να λάβουν μέρος σε έκτακτη συνεδρίαση.

Τα μέλη της Συνέλευσης, που την συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσουν στα ιδιόκτητα γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε., που βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 29 στην Αθήνα, κοντά στην Πλατεία Βάθη, και θα λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1)    Ανακοινώσεις και ενημέρωση για τον Λ.Ε.Δ.Ε.

2)    Εφαρμογή  του νέου πόρου υπέρ Λ.Ε.Δ.Ε. (σχ. ΚΥΑ 61247/2015)

3)    Οφειλέτες προς το Λ.Ε.Δ.Ε.-Διαγραφή μελών

4)    Διακανονισμοί των οφειλών σε δόσεις

5)    Νέα μέλη  (τρόποι προσέλκυσης, προνόμια, παροχές)

6)    Τροποποίηση του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας. 

Επίσης και για την εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε, προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Λ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ