Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 29.12.2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Λάρισα 23 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 632

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ
Καλείστε να προσέλθετε στις 29 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :
1. Aνακοινώσεις -Ενημέρωση Προέδρου.
Συντονιστική Επιτροπή 19.12.2015
Γ.Σ ΛΕΔΕ
Διάφορα θέματα

2.Προυπολογισμός 2016.Εισηγητής: Γεώργιος Νασιακόπουλος, ταμίας ΔΣ.

3. Υπηρεσιακά θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ