Έκτακτη Ενημέρωση: Πανελλαδική αποχή από 9 ως 15 Δεκεμβρίου 2015

´Εκτακτη Ενημέρωση

Η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε εκτάκτως σήμερα 05.12.2015, αποφάσισε:

  • Πανελλαδική αποχή από 9 ως 15 Δεκεμβρίου 2015
  • Εξουσιοδότηση στη Συντονιστική Επιτροπή για περαιτέρω χειρισμό του θέματος ΚΠολΔ
  • Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής την 18.12.2015