Επιστημονική εκδήλωση ΔΣΛ με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 και το ισχύον δίκαιο του ΚΠολΔ»

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ με θέμα: « Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής:  Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 και το ισχύον δίκαιο του Κ.Πολ.Δ. »

Πέμπτη  3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19.30

Αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Δικηγόρων Λάρισας

Ομιλητής : Δημήτριος Δεβετζής, Δικηγόρος Λάρισας,  LL.M., M.L.E. (Hannover) – Υπ. Δ.Ν. Leibniz Universität Hannover.

Το Διοικητικό Συμβούλιο