Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής – 23.10.2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                                              Αθήνα,   19.10.2015
Προς
τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής Επιτροπής

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής  των Προέδρων  των Δικηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος, στις  23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

  1. Ενημέρωση
  2. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015)
  3. Ζητήματα ασφαλιστικού καθεστώτος δικηγόρων – Ασφαλιστικές εισφορές – Ταμεία: οικονομική κατάσταση
  4. Κώδικας Δικηγόρων – Αναγκαίες μεταβολές
  5. Δαπάνη επιδόσεων Δικαστικών Επιμελητών ματαιωθεισών υποθέσεων λόγω Βουλευτικών εκλογών

Εισηγητής: Δημήτριος Κωστόγιαννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Τριπόλεως

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ