ΛΕΑΔΠΛ: Αναστολή είσπραξης ετήσιας εισφοράς μελών για το 2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ                 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                        
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ                         

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ.συναισθανόμενο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν επαγγελματικά τα μέλη του, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική συρρίκνωση των εργασιών, συνεδρίασε σήμερα 21 Οκτωβρίου 2015 και απεφάσισε ομόφωνα την αναστολή είσπραξης της ετήσιας εισφοράς τον 50 € για το τρέχον έτος 2015, που έπρεπε να εισπράξει από τα μέλη του Σωματείου του Λ.Ε.Α.Δ.Π.Λ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος καταστατικού.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ