Ενημερωτική εκδήλωση Δ.Σ. Καβάλας για τον ΛΕΔΕ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Ο Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών (Λ.Ε.Δ.Ε.) ως θεσμός αυτασφάλισης και δικηγορικής αλληλοβοήθειας»

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015
και ώρα 12.00

Αίθουσα εκδηλώσεων
Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας
(Παύλου Μελά 5)

Εισηγητές – Θέματα :
•Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος του Λ.Ε.Δ.Ε. και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας
«Ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε. – Προοπτικές»

•Ευρώπη Αρτόγλου, Μέλος Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς
«Η ανταπόκριση του Λ.Ε.Δ.Ε. προς τα μέλη του τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης»

•Αθανάσιος Μακρυγιάννης, Μέλος Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε. και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας
«Οι νέοι Δικηγόροι και ο Λ.Ε.Δ.Ε.»

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας κ. Αθανάσιος Αθανασίου.