Ψήφισμα Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ για αποβιώσαντα δικηγόρο Γεράσιμο Μούσιο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 26.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνήλθε σήμερα 3 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η μεσημβρινή μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο του επίτιμου Δικηγόρου

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΝΙΚ. ΜΟΥΣΙΟΥ

Διακεκριμένου συναδέλφου, τιμήσαντος το Δικηγορικό λειτούργημα και ασκήσαντος τούτο επί μακράν σειράν ετών και Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι

1. Να κατατεθεί στέφανος επί της σορού του μεταστάντος.

2. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένειά του.

3. Να παραστούν στην κηδεία ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ.Λ.

4. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ