2η τετραμηνιαία δόση συνδρομών ΛΕΔΕ 2015

ΛΕΔΕ

Αθήνα 24 Αυγούστου 2015
Αριθ. Πρωτ. 1316

Προς όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι την 31/08/2015 λήγει η προθεσμία καταβολής της 2ης τετραμηνιαίας δόσης συνδρομών για το έτος 2015, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.
Το ποσό που αντιστοιχεί στις συνδρομές κάθε δικηγόρου-μέλους ανέρχεται σε 136,00 ευρώ (4 μήνες x 34,00 ευρώ) και παρακαλούμε να φροντίσετε για την εμπρόθεσμη καταβολή των συνδρομών.
Το ποσό που αντιστοιχεί στις συνδρομές κάθε αμίσθου υποθηκοφύλακα-μέλους, ανέρχεται σε 136,00 ευρώ (4 μήνες x 34,00 ευρώ) και παρακαλούμε να φροντίσετε για την εμπρόθεσμη καταβολή των συνδρομών.
Ειδικότερα για τους υπαλλήλους των Συλλόγων που είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., οι συνδρομές για το 1ο τετράμηνο του έτους 2015, ανέρχονται στο ποσό των 122,16 ευρώ (4 μήνες x 30,54 ευρώ).

Από το Λ.Ε.Δ.Ε.