ΕΤΑΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής εισφορών 2014 έως 31.07.2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2014

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, έγινε δεκτή εισήγηση του προέδρου της Δ.Ε του ΤΑΝ και παρατείνεται έως τις 31/7/2015 η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014 για ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ, η οποία έληξε στις 30/6/2015.