Συνέντευξη τύπου διοίκησης ΔΣΛ για «Ταυτότητα Δανειοληπτών» – 11.05.2015

DIKIGOROI (5)

Τα τελευταία χρόνια στη Λάρισα βιώνουμε ένα αρνητικό φαινόμενο που έχει ως επίκεντρο το Σωματείο με την επωνυμία ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ. Ενα σωματείο που ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα την οποία εδραίωσε στην οικονομική κρίση και στις δυσμενείς συνέπειες που αυτή επέφερε σε μεγάλες ομάδες πολιτών. Αλλοθι, για την ύπαρξη και δραστηριότητα του σωματείου αυτού αποτέλεσε η άγρια οικονομική εκμετάλλευση που επεφύλαξαν οι Τράπεζες στους πολίτες που προσέφυγαν σε αυτές, για να δανειστούν και το οποίο κατέστη ολοφάνερο όταν αδυνατούσαν πλέον να πληρώσουν στο τέλος της δεκαετίας του 2000, με τη χώρα μας να μπαίνει βαθιά πλέον στην οικονομική κρίση και στα μνημόνια που τη συνόδευσαν. Το σωματείο αυτό με πληθώρα συνεντεύξεων του εκπροσώπου του Γ.Μπαρτζώκη, διαφημίσεων και αναφορών στα ΜΜΕ του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, διακήρυξε παραπλανητικά ότι έχει τη δικονομική δυνατότητα να προασπίσει τα συμφέροντα των δανειοληπτών – καταναλωτών και να υπαγάγει αυτούς στις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, του γνωστού ως Νόμου Κατσέλη. Το έπραξε αυτό συστηματικά και με μαζικές καταχωρήσεις στο Τύπο με σκοπό να προσελκύσει τους συγκεκριμένους πολίτες που είχαν προβλήματα με τις Τράπεζες, πράγμα που τελικά πέτυχε σε όχι ασήμαντο βαθμό. Δηλαδή εν προκειμένω η καταχρηστική πολιτική των τραπεζών αποτέλεσε τον τροφοδότη αυτού του σωματείου σε συνδυασμό με την προσπάθειά του για δημιουργία πεπλανημένης πεποίθησης στους πολίτες ότι μπορεί να αναλάβει υποθέσεις καταναλωτών και να τις διεκπεραιώσει δικαστικά.

          Με όλη τη προπεριγραφόμενη δραστηριότητα το σωματείο αυτό παραβίασε πολλαπλώς το νόμο. Καταρχήν, αντιποιήθηκε το δικηγορικό λειτούργημα αφού εμφανίστηκε ότι μπορεί να αναλαμβάνει υποθέσεις που ανήκουν στην υλική αρμοδιότητα του δικηγόρου και όχι μόνον και σε καμιά περίπτωση κάποιο σωματείο. Επίσης εμφανίστηκε ότι μπορεί να κάνει ομαδικές αγωγές ως καταναλωτική οργάνωση ενώ δεν έχει την ιδιότητα της καταναλωτικής οργάνωσης όπως προκύπτει από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

          Το γεγονός ότι πρόεδρος αυτού του σωματείου είναι δικηγόρος, ο Γ.Μπαρτζώκης, απλώς έρχεται να εξηγήσει τα κίνητρα της ίδρυσης και δράσης αυτού του σωματείου, αφού όπως προέκυψε από την υπ’ αρίθμ. 95/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας οι προσελκυόμενοι πολίτες διοχετεύονταν στη συνέχεια στο γραφείο του με προφανές οικονομικό όφελος, το οποίο εξάλλου προκύπτει και από τις πολυάριθμες καταχωρήσεις του σωματείου.

          Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας ως θεματοφύλακας των αρχών του Κράτους Δικαίου, των δικαιωμάτων των πολιτών και έμπρακτος εκφραστής της νομιμότητας από την αρχή της εκδήλωσης του φαινομένου αυτού έλαβε αμέσως μέτρα. Τόσον κατά του εκπροσώπου του σωματείου και μέλους του Γ.Μπαρτζώκη, στο πλαίσιο της αποφασιστικής αρμοδιότητας των οργάνων του, οσο και του σωματείου. Το πειθαρχικό συμβούλιο του ΔΣΛ κατόπιν πολυάριθμων καταγγελιών και αναφορών από συμπολίτες μας, έχει προβεί από το 2011 επανειλημμένα σε επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών κυρώσεων. Επιπλέον, ο ΔΣΛ κινήθηκε άμεσα με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία έγινε δεκτή από το Ειρηνοδικείο οσο και με αγωγή η οποία επίσης έγινε δεκτή λίαν προσφάτως και διατάσσει τη σφράγιση του γραφείου της επονομαζόμενης «Ταυτότητας Δανειοληπτών» στη Λάρισα. Επίσης ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έλαβε και αυτός μέτρα σε βάρος του σωματείου αυτού που επιχείρησε να δράσει κατά τον ίδιο τρόπο και στη Πάτρα και άσκησε σε βάρος του αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία έγινε δεκτή από το τοπικό Ειρηνοδικείο, ενώ η δράση του ΔΣΛ ήδη αποτελεί οδηγό για τις ενέργειες και άλλων δικηγορικών συλλόγων προς αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων σε άλλες πόλεις της χώρας.

          Παράλληλα -ενόψει της κρίσης και της εφαρμογής του Νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα- ο ΔΣΛ εκπαίδευσε έγκαιρα με σειρά εκδηλώσεων και σεμιναρίων τα μέλη του για την ανάληψη και το χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, ενώ εντάχθηκε και στα προγράμματα της Γ.Γ.Καταναλωτή προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι πολίτες, οι οποίοι προσέφυγαν μαζικά στις υπηρεσίες των δικηγόρων που συμμετείχαν στα σχετικά προγράμματα μέσω του ΔΣΛ.

          Ακόμη ασχοληθήκαμε με σειρά καταγγελιών που μας απηύθυναν πολίτες, οι οποίοι είχαν την ατυχία να πεισθούν από τις ψευδεπίγραφες υποσχέσεις και «δεσμεύσεις» του σωματείου και των εκπροσώπων του και να υποστούν πρωτοφανή και δυσανάλογη προς τις διακηρύξεις οικονομική αντιμετώπιση.

          Θεωρούμε υποχρέωση να καλέσουμε τους συμπολίτες μας, που έχουν αντιδικίες με τις Τράπεζες και όχι μόνον, να μη δίδουν βάση στις ανακοινώσεις και στις υποσχέσεις του σωματείου αυτού. Δεν μπορεί να αναλαμβάνει δικαστικές υποθέσεις, ούτε να κάνει ομαδικές αγωγές, τα οποία μόνον δικηγόροι μπορούν να τα πράξουν. Να είναι προσεκτικοί, και να μη παραπλανώνται από τις παχιές υποσχέσεις αγγελιών και δημοσιεύσεων που κατακλύζουν τα τελευταία χρόνια τα ΜΜΕ. Πρέπει να γνωρίζουν και κάτι άλλο. Όταν έρχονται σε εμάς να καταγγείλουν την όποια οικονομική τους εκμετάλλευση, είναι εκ των υστέρων και αφού έχουν καταβάλει το ποικιλόμορφο και κυρίως οικονομικό τίμημα της παραπλάνησής τους. Επομένως πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους την ενημέρωσή μας αυτή. 

DIKIGOROI (13) synentefxi11.05.15 synentefxi11.05.15b