Πρόσκληση και ημερήσια διάταξη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΣΛ – 04.06.2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
                                                   Λάρισα 02 Ιουνίου 2015
Αριθμ. πρωτ. 316.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΛ

Καλείστε να προσέλθετε στις 04 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ :

1. Aνακοινώσεις-Ενημέρωση Προέδρου

  • Κ.Πολ.Δ
  • ΛΕΔΕ
  • ΦΠΑ
  • Επιτροπή Αξιολόγησης
  • Θέματα τρεχούσης φύσεως

2. Αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος από μεσιτικό γραφείο –Λήψη μέτρων. Εισηγητής: Αστέρης Λιάπης, Σύμβουλος.

3. Υπηρεσιακά θέματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ