Συνεδρίαση Συντονιστικής Επιτροπής την 08.05.2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 7.5.2015
Προς
τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 8 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

  1. Γενική ενημέρωση – τρέχοντα θέματα
  2. Ενημέρωση από την Επιτροπή για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
  3. Τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων
  4. Συγκρότηση νομοπαρασκευαστικών επιτροπών Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ