Πρόσκληση Συντονιστικής Επιτροπής – 25.05.2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 20.5.2015
Προς
τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 25 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

  1. Σχέδιο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
  2. Σωφρονιστικό σύστημα
  3. ΦΠΑ (φορολογικό)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ