Γενική Συνέλευση ΛΕΔΕ – 09.05.2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
ΑΧΑΡΝΩΝ 29-10439 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210-8822076  ΦΑΞ 210-8822914
Αθήνα 27 Απριλίου 2015
Αριθ. Πρωτ. 665

 

Προς

-Τους 59  Προέδρους  Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων-μελών ΛΕΔΕ

-Τον Πρόεδρο της ΄Ενωσης Αμ.Υποθηκοφυλάκων

-Την Πρόεδρο του Συλλόγου  Υπαλλήλων Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

Πληροφορίες: Ελ.Πίτσιλλου

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε.

 Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά την αριθ. 265/2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε να προσκαλέσει τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Λ.Ε.Δ.Ε. κατά την 9η Μαΐου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12,00 μεσημβρινή, προκειμένου να λάβουν μέρος σε τακτική κατ’ έτος  συνεδρίαση.

 Τα μέλη της Συνέλευσης, που την συγκροτούν οι 59 Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων που έχουν ενταχθεί στο Λ.Ε.Δ.Ε., όπως επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και η Πρόεδρος του Συλλόγου των υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας, θα συνεδριάσουν στα ιδιόκτητα γραφεία του Λ.Ε.Δ.Ε., που βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτιρίου της οδού Αχαρνών 29 στην Αθήνα, κοντά στην Πλατεία Βάθη, και θα λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1)  Ανακοινώσεις και ενημέρωση για την πορεία του Λ.Ε.Δ.Ε.

2)  Έκθεση των πεπραγμένων της Διοίκησης έτους 2014 και έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση

3)  Έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014

4)  Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

5)  Καταβολή οφειλών με διευκολύνσεις

6)  Εκδίκαση των ενστάσεων μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

(Σχετικές οι διατάξεις των άρθρων 22,23,24,25,26, του Καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση και στην περίπτωση κωλύματος να εξουσιοδοτήσετε μόνο τον νόμιμο αναπληρωτή σας.

Επίσης και για την εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας, εσωκλείουμε:

(Α) Τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως έτους 2014, με διεξοδική ανάλυση αυτών, καταστάσεις που εμφανίζουν έσοδα, έξοδα, ενισχύσεις, αποδόσεις κεφαλαίων και άλλα στοιχεία της χρήσης 2014, τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και οικονομικά στοιχεία της 31/03/2015.

(Β) Την πρόταση του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε., για καταβολή των προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλών με διευκολύνσεις.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ