Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Λ.Ε.Δ.Ε. (9/5/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΤΗΣ 9ης Μαΐου 2015

 Η Γενική Συνέλευση του Λ.Ε.Δ.Ε., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Αθήνα στα γραφεία του (Αχαρνών 29) στις 09/05/2015 και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

-Εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 2014
-Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2015 
-Εγκρίθηκε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών προς το Λ.Ε.Δ.Ε., με διευκολύνσεις
(για να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διευκολύνσεων, καθώς και υπόδειγμα αίτησης, πατήστε εδώ)
-Συνέχιση και ένταση της προσπάθειας απευθείας ενημέρωσης των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., με κάθε μέσο ηλεκτρονικό και έντυπο και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων στους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στην ενημέρωση των νέων δικηγόρων που εγγράφονται στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ώστε να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του Λ.Ε.Δ.Ε. και να εγγραφούν σ’ αυτόν.
-Από 09/05/2015, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με την εκπρόθεσμη καταβολή των τετραμηνιαίων δόσεων συνδρομών, που λήγουν 30/4, 31/8 και 31/12 κάθε έτους.

(Σχετικό το άρθρο 4 του καταστατικού του Λ.Ε.Δ.Ε.).
-Εκδικάστηκαν 8 ενστάσεις των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά αποφάσεων του Δ.Σ.

Στην προσπάθεια ενημέρωσης, καλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. και η Ένωση Αμ. Υποθηκοφυλάκων, να βοηθήσουν ενεργά και να αποστείλουν στις υπηρεσίες του Λ.Ε.Δ.Ε., καταστάσεις με τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις καθώς και τις διευθύνσεις των γραφείων των μελών τους, τις οποίες θα εμπλουτίζουν περιοδικά με την εγγραφή των νέων δικηγόρων ή υποθηκοφυλάκων, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η απευθείας ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών. Παράλληλα και για λόγους ασφαλούς ενημέρωσης του αρχείου του Λ.Ε.Δ.Ε. καλούνται να αποστείλουν καταστάσεις και για τους διαγραφέντες από το Σύλλογο για κάθε αιτία.

ΑΘΗΝΑ 12 ΜΑΪΟΥ 2015

Από το Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.