Πρόσκληση Συντονιστικής Επιτροπής 17.04.2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                             Αθήνα,   14.04.2015

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής  των Προέδρων  των Δικηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος, στις  17 Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

  1.  Γενική ενημέρωση – τρέχοντα θέματα
  2. Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον ΚΠολΔ
  3. Τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ