Παράταση προθεσμίας για ρύθμιση ΕΤΑΑ/ΤαΝ-ΤΕΑΔ-ΤΥΔΕ

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ.

Γίνεται γνωστό ότι η κατωτέρω παράταση προθεσμίας καλύπτει επίσης το ΕΤΑΑ/ΤΥΔΕ.

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. )
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ
www.tnomik.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/15 έως 2/6/2015 για ληξιπρόθεσμες έως 1/4/2015 οφειλές με προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής.
Επιπροσθέτως προβλέπεται η καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέραν της μιας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.

ΑΘΗΝΑ, 29/4/2015
ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ