Ανακοινώσεις ΛΕΔΕ – 20.04.2015

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ (Λ.Ε.Δ.Ε.)

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ. 210-8822076  Φαξ 210-8822914

Αθήνα 20 Απριλίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 619

Προς

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου                Τους κ.κ. Προέδρους όλων

                               Ηλ. Μιχόπουλος                        των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του

Λ.Ε.Δ.Ε. και την Ένωση Αμίσθων Υποθ/κων

ΘΕΜΑ: 1Η ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Σας γνωρίζουμε ότι την 30/04/2015 λήγει η προθεσμία καταβολής της 1ης τετραμηνιαίας δόσης συνδρομών για το έτος 2015,όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Καταστατικού του ΛΕΔΕ.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις συνδρομές κάθε δικηγόρου-μέλους  ανέρχεται σε 136,00 ευρώ (4 μήνες x 34,00 ευρώ) και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ώστε να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις συνδρομές τους.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις συνδρομές κάθε αμίσθου υποθηκοφύλακα-μέλους,  ανέρχεται σε 136,00 ευρώ (4 μήνες x 34,00 ευρώ) και παρακαλούμε να φροντίσετε για την εμπρόθεσμη καταβολή των συνδρομών.

Ειδικότερα για τους υπαλλήλους του Συλλόγου σας, που είναι και μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., οι συνδρομές για το 1ο τετράμηνο του έτους 2015, ανέρχονται στο ποσό των  122,16 ευρώ  (4 μήνες x30,54 ευρώ).

Επίσης παρακαλούμε να αναρτήσετε άμεσα την παρούσα στον ιστότοπο του Συλλόγου σας.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

(Λ.Ε.Δ.Ε.)

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ. 210-8822076  Φαξ 210-8822914

Αθήνα 20 Απριλίου 2015

Αριθ. Πρωτ. 620

Προς

Πληροφορίες: Δημ. Αντωνοπούλου                Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου

Ηλ. Μιχόπουλος

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση απόφασης Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., με θητεία 2015-2017, λαμβάνοντας υπόψη, την νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε στο ζήτημα της καταβολής των συνδρομών, μετά την, για τους γνωστούς λόγους, αποδυνάμωση των διανεμητικών λογαριασμών που λειτουργούν στους Δικηγορικούς Συλλόγους, αλλά και την προφανή ελλιπή ενημέρωση των μελών του,  αποφάσισε να επικοινωνήσει απευθείας με αυτά, προκειμένου να τα ενημερώσει με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις αλλά και τις προς το Λ.Ε.Δ.Ε. οφειλές τους.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, ο Λ.Ε.Δ.Ε., την 26/03/2015 έστειλε προσωπικές επιστολές προς όλα τα μέλη του.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ