Σύγκληση Συντονιστικής Επιτροπής την 06.03.2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                                              Αθήνα,   3.03.2015

Προς

τους κ.κ. Προέδρους

της Συντονιστικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής  των Προέδρων  των Δικηγορικών  Συλλόγων  Ελλάδος, στις  6 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

  1. Ενημέρωση επί των προβλημάτων του κλάδου
  2. Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου (όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις) και διαχρονικού δικαίου σε ότι αφορά την αναγνώριση τίτλου σπουδών νομικής ενωσιακού ΑΕΙ, ως προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο (μητρώο) ασκουμένων δικηγόρων.

Εισηγητές: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

  1. Λειτουργία CCBE

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ