Ενισχύσεις και παροχές ΛΕΔΕ προς μέλη του (01.01.2015-28.02.2015)

Λ.Ε.Δ.Ε.

ΑΘΗΝΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Αριθ. Πρωτ. 403

 

Προς

-Όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

-Την Ένωση Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων

-Όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

 

Σας γνωρίζουμε, στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των μελών του Λ.Ε.Δ.Ε., ότι ο Λ.Ε.Δ.Ε. κατά το διάστημα 1/1/2015-28/2/2015 χορήγησε στα μέλη του, συνολικά το ποσό των 341.791,92 ευρώ, για ενισχύσεις με την ακόλουθη ανάλυση: 

Η.Χ.Ε. για ασθένεια 29.420,00 ευρώ σε 34 μέλη
Η.Χ.Ε. για επίδομα τοκετού 23.200,00 ευρώ σε 29 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 46.000,00 ευρώ σε 4 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 0,00 ευρώ σε 0 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συντ/σης 242.761,91 ευρώ σε 22 μέλη
Μηνιαία χρημ. ενίσχυση 410,01 ευρώ σε 3 μέλη

Παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι να ενημερώσουν τα μέλη τους, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους ή με όποιο άλλο τρόπο επιθυμούν.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο site του Λ.Ε.Δ.Ε., www.lede.gr

Με εντολή του Δ.Σ. του Λ.Ε.Δ.Ε.

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ